• Image Fm 979 Studio

Maya Ta Maya Ho

Rj – Deepa / Jyoti Monday 4-5 pm Songs – Nepal...

Vastu

Rj – Dr.S.Sunil Thursday 4-5 pm Songs – Nepali...

Agni Parikshya

Rj – Saroj Sunday 7-8 pm Like the title denotes...

Ek Aapash

Rj – Kriti / Deepanjali Friday 12-2 pm Songs –...

Sound Value with Hem Subedi

Sound Value with Hem Subedi

Tareli 14 march 2013

Tareli 14 march 2013

Sound Value with Rita Limbu

Sound Value with Rita Limbu

Tareli 02 May 2013

Tareli 02 May 2013

Sound Value With Bishwo Nepali

Sound Value With Bishwo Nepali

Mero Katha 21June 2013

Mero Katha 21June 2013

Sound Value with Naresh Bhattarai

Sound Value with Naresh Bhattarai

Cinema Bazar 17 Dec 2012

Cinema Bazar 17 Dec 2012

Nautanki 30 Dec 2012

Nautanki 30 Dec 2012

Show Case 18 Feb 2013

Show Case 18 Feb 2013

Sound Value with Dear Kalyan

Sound Value with Dear Kalyan

Nautanki 25 Feb 2013

Nautanki 25 Feb 2013

Inside Story of Wilson Bikram Rai

Inside Story of Wilson Bikram Rai

Darshan Namaste with Dharmendra Sewan

Darshan Namaste with Dharmendra Sewan